Khu định cư đông ga Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
0333.843.139
Tư vấn sản phẩm : 0938.808.436
Tư vấn dịch vụ : 0933.806.014
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Hà Ngọc Nam
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Thị Thạch
Phó phòng kinh doanh
Phòng dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Ngọc Phi
Phó phòng Dịch vụ
IMAGE
Đoàn Văn Tuấn
Cố vấn dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Ngọc Nam
Cố vấn dịch vụ