Khu định cư đông ga Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
02033.843.139
Tư vấn sản phẩm : 0938.808.436
Tư vấn dịch vụ : 0933.806.014
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Hà Ngọc Nam
Trưởng phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Thị Thạch
Phó phòng dịch vụ hỗ trợ
IMAGE
Nguyễn Thị Minh Châu
Chuyên viên CSKH
Phòng dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Ngọc Phi
Trưởng phòng Dịch vụ
IMAGE
Đoàn Văn Tuấn
Cố vấn dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Ngọc Nam
Cố vấn dịch vụ